CONCLAVE I Dirty Deal Teatro (LV)

Rež. Klāvs Kristaps Košins, Diāna Kondraša

20:00 | Rugsėjo 13 d. KMKT Didžioji salė

Virš Vatikano kyla balti dūmai, konklava išrinko naują popiežių. Tuo tarpu Rygoje, Baznicas 9/11, sustoja policijos automobilis. Konklava (Conclave) – tai detektyvas, paremtas asmenine Klāvo Kristapo Košino patirtimi. Spektaklis kalba apie priklausomybes plačiąja prasme. Spektaklis yra režisieriaus, baigusio Latvijos kultūros akademiją, diplominis darbas.

Sprendimas dėl specialaus tyrimo atlikimo skubos tvarka: 2020 m. sausio 14 d. Valstybinės policijos Rygos apygardos administracijos Jūrmalos skyriuje pradėta baudžiamoji byla Nr. 5248542527 dėl gautos informacijos apie neteisėtą prekybą narkotinėmis medžiagomis Rygos regiono teritorijoje. Šioje ikiteisminio proceso stadijoje susidarė palankios sąlygos tyrimui, leidžiančios nedelsiant pradėti baudžiamąjį procesą kovojant su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta ir sustabdyti dalyvaujančių asmenų nusikalstamą veiklą.

EN

“White smoke rises over the Vatican, the conclave has elected a new pope. Meanwhile, a police car stops at 9/11 Baznicas Street in Riga.” Conclave (Konklāvs) is a detective story based on Klāvs Kristaps Košins personal experience. The performance talks about addictions in a broad sense. The performance is the director’s diploma work, graduating from the Latvian Academy of Culture.

Decision on the performance of a special investigative action as a matter of urgency: On 14 January 2020, criminal proceedings were initiated in the Jurmala Division of the Riga Regional Administration of the State Police in the case No. 5248542527 in connection with the obtained information regarding the illegal sale of narcotic substances in the territory of the Riga region. At this stage of the pre-trial proceedings, favorable conditions have arisen for the investigation, enabling criminal proceedings to be taken immediately to combat the illicit traffic in narcotic drugs and to stop the criminal activity of persons involved.

KŪRYBINĖ KOMANDA

Režisieriai/Directors: Klāvs Kristaps Košins, Diāna Kondraša

Scenografija, kostiumai, vaizdo klipas/Scenography, costumes, video: „Grāfienes“ (Marianna Lapiņa, Justīne Jasjukēviča, Dace Ignatova)

Kompozitorius/Composer: Viktors Roze

Šviesų dailininkai/Lights: Niks Cipruss, Andris Landaus

Konsultantė/Consultant: Laura Gorodko

Atlikėjai/Performers: Endīne Bērziņa, Klāvs Kristaps Košins, Jurģis Lūsis

Rėmėjai: Latvijos kultūros akademija, Eduardo Smilgio teatro muziejus, Valstybinis kultūros sostinės fondas

Amžius/Age: 16+

Trukmė/Duration: 60 min.

Latvių k. su angliškais subtitrais/Latvian with English subtitles

Taip pat domintų

Low-Air_Vyrsmas_foto_Dainius-Putinas_1-min-768x513
VYRSMAS I LOW AIR

Aut. Marius Eidrigevičius Šokio spektaklis

+
LMTA.Baseinas be vandens
BASEINAS. BE VANDENS | LMTA

Aut. Mark Ravenhill | rež. Jonas Kuprevičius

+
LMTA.nepalaidoti mirusieji
NEPALAIDOTI MIRUSIEJI I LMTA

Aut. Jean-Paul Sartre | rež. Justinas Vinciūnas

+
C_LauraVanseviciene-210-556x371
ŽMOGUS IŠ ŽUVIES | Valstybinis jaunimo teatras

Aut. Asia Vološina | rež. Eglė Švedkauskaitė

+
lt_LT