KONCERTAS IR INSTALIACIJA FORTEPIJONUI IR BALDUI  I Kosmos Theatre

18:30 | Rugsėjo 20d. KMKT didžioji ir mažoji salės
Garso technologijomis susaistyti gyvas koncertas ir garso skulptūra bei instaliacija nagrinėja buitinės-fizinės bei meninės-idėjinės fortepijono prigimties dualizmą – tarpusavyje paradoksaliai derančius vieno populiariausių muzikos instrumentų ir namų baldo amplua.
 
Kroatų pianistas Ivo Pogorelich yra pasakęs, kad pianinas be pianisto tėra baldas. Tai namuose stūksantis, dažniausiai vazomis ir servizais apkrautas baldas, kurio tikrąjį koncertinį ir muzikinį potencialą, nepaisant jo gamintojo bei mechanikos, apsprendžia aplink jį esantys žmonės.
 
Ar mūsų potencialas priklauso tik nuo mūsų? Kaip muziką savyje numarinusiam baldui išsilaisvinti iš uždaryto dangčio? Kokiu sapnišku padaru mus paverčia mūsų viduje užrakintas ir ištrūkti visomis išgalėmis siekiantis pašaukimas?
 
Šiuos klausimus tyrinės svarbiausių fortepijoninės muzikos kūrinių fragmentus apimantis koncertas, kurio metu gyvai atliekama muzika taps garsiniu transformuoto baldo sapnu.
 
KONCERTAS
Fortepijono koncerto dalies muzikiniame montaže – virš dvidešimt romantinės, moderniosios bei šiuolaikinės muzikos kompozicijų. Jas parašė Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Erik Satie, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, George Crumb, Arvo Pärt ir kiti kompozitoriai. Montažo pagrindą sudaro romantizmo ir modernizmo kūriniai.
 
Kūriniai montaže išdėstyti lyg fortepijono kaip savarankiškos sąmonės srautas – romantinių atkarpų harmoniniu išrišimu tampa visai kita kompozicija, kurioje glūdi tik dalis laukiamo tradicinės tonikos akordo. Modernieji kūriniai „išrišami“ panašiu metodu, tik vietoj harmonijos pasitelkiama artikuliacija – jungiamosiose grandyse ieškoma giminingo muzikinių garsų judėjimo, frazavimo, o kartais tiesiog laukiama pauzės.
 
Tai du amžius besitęsianti naktis ir ją lydintis fortepijoninės muzikos sapnas pateikiantis romantinę, moderniąją bei šiuolaikinę muziką apjungiantį siužetą. 
 
EN

A live concert and a sound sculpture and installation linked by sound technologies examine the dualism of the domestic-physical and artistic-ideal nature of the piano – the paradoxically harmonious roles of one of the most popular musical instruments and home furniture.

Croatian pianist Ivo Pogorelich has said that a piano without a pianist is just a piece of furniture. It is a piece of furniture in the house, usually laden with vases and crockery, whose real concert and musical potential, regardless of its manufacturer and mechanics, is determined by the people around it.

Is our potential all up to us? How can a piece of furniture that has smothered music in itself break free from its closed lid? What kind of dreamlike creature does the vocation locked inside us and trying to escape with all our might make us?

These questions will be explored in a concert featuring excerpts from the most important pieces of piano music, during which the live music will become a sonic dream of a transformed piece of furniture.

CONCERT
The music montage of the piano part of the concert includes over twenty compositions of romantic, modern and contemporary music. They were written by Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Erik Satie, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, George Crumb, Arvo Pärt and other composers. The montage is based on works of romanticism and modernism.

The pieces are arranged in the montage like a piano as a stream of independent consciousness – the harmonic interweaving of romantic sections becomes a completely different composition, in which lies only part of the expected traditional tonic chord. Modern compositions are „tied” in a similar way, only instead of harmony, articulation is used – in the connecting links, a related movement of musical sounds, phrasing, and sometimes just waiting for a pause are sought.

KŪRYBINĖ KOMANDA

Pianistė/Pianist – Julija Bagdonavičiūtė
Režisierius ir šviesų dailininkas/Director, light designer – Žilvinas Vingelis
Kūrinių montažo autorius ir kompozitorius/Montage author and composer – Andrius Šiurys
Instaliacijos kompozitorius/Composer of the installation – Domantas Pūras
Inžinierius/Engineer – Deividas Dzikevičius

Trukmė/Duration: 1 val. 10 min.

Taip pat domintų

HOW TO SWIM
HOW TO SWIM

aut. Tautvydas Galkauskas

+
AVINAI_nuotr_GZaltauskaite-8907
SHEEP

rež. Justas Tertelis

+
PIRK DRAMBLI
BUY AN ELEPHANT

dir. Eglė Kižaitė

+
AND WHO WILL REMEMBER ME AFTER ALL_
SO WHO WILL REMEMBER ME IN THE END?

dir. Barbara Lehtna

+
en_US