VEGETACINĖ BŪKLĖ I MMLAB  

Rež. Naubertas Jasinskas

Rugsėjo 16 d. 11 - 17 val.
Rugsėjo 17 d. 11 - 16 val. | VDU botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas)

Teatrinė-audiovizualinė patirtis, sukurta remiantis pjesės „Vegetacinė būklė” motyvais. Kūrinio dramaturgė Manuela Infantė, dar vadinama ,,nežmogiškosios dramaturgijos” (angl. nonhuman dramaturgy) pradininkė, pjesę įvardija kaip veikalą, parašytą iš augalo perspektyvos. Kūrybinio rašymo metu pjesės struktūrai dramaturgė taikė įvairius augalų gyvavimo principus. Pastarieji principai pritaikyti ir kuriant teatrinę patirtį – kūrybinei komandai atlikus meninį tyrimą, siekiama maksimaliai pakeisti žmogiškosios aplinkos suvokimo perspektyvas. Kūrybinė komanda siekia persvarstyti pačią skirtį tarp žmogiškosios ir ne žmogiškosios plotmių ir ieško būdų suvokti žmonių, kaip rūšies, egzistavimo modelius. Pasitelkiant hibridines kūrybines sąveikas, siekiama sukurti naujus sintetinės – tarprūšinės – tarpjuslinės gyvybės raiškos būdus.

EN

Theatrical-audiovisual experience, created based on the motives of the play „Vegetative state”. The play’s playwright Manuela Infante, also known as the pioneer of „nonhuman dramaturgy”, describes the play as a work written from the perspective of a plant. During the creative writing, the playwright applied various principles of plant life to the structure of the play. The latter principles are also applied in the creation of a theatrical experience – after the creative team has conducted an artistic study, the aim is to maximally change the perspectives of the perception of the human environment. The creative team seeks to rethink the very distinction between the human and non-human planes and seeks ways to understand the patterns of human existence as a species. With the help of hybrid creative interactions, the aim is to create new ways of expressing synthetic – interspecies – intersensory life.

KŪRYBINĖ KOMANDA

Režisierius/Director – Naubertas Jasinskas
Vertėja/Translator – Ieva Emilija Rozenbergaitė
Scenografė/Scenography – Sigita Šimkūnaitė
Kompozitorius/Composer – Gintaras Sodeika
Video projekcijų autorius/Video projections – Ričard Žigis
Šviesų dailininkas/Light designer – Dainius Urbonis
Kostiumų dailininkas/Costumes – Dovilė Gudačiauskaitė
Atlieka/Performers: Arvydas Dapšys, Vaiva Mainelytė, Airida Gintautaitė, Gintarė Latvėnaitė-Glušajeva, Alvydė Pikturnaitė, Matas Sigliukas, Kamilė Galkutė
Medijos menininkė/Media artist – Ainė Petkūnaitė
Projekto vadovė/Project manager – Monika Abraitytė

Trukmė/Duration: 60 min. 

Renginys vyksta seansais kas valandą, viename seanse gali dalyvauti 12 žmonių./The event can accommodate 12 people at a time, the seances are programmed once in an hour.

Spektaklio metu bus naudojamas stroboskopo efektas (ryškios, intensyvios šviesos). / A stroboscope effect (bright, intense lights) will be used during the performance.

16 d. Instaliacijos lankymas nemokamas, tačiau būtina iš anksto užsiregistruoti ir įsigyti VDU Botanikos sodo lankytojo bilietą./ Visiting the installation is free, but it is necessary to register and purchase a VMU Botanical Garden visitor’s ticket.

17 d. Instaliacijos ir VDU Botanikos sodo lankymas nemokamas, tačiau būtina iš anksto užsiregistruoti / Visiting the installation and VMU Botanical Garden is free, but it’s necessary to register beforehand.

Taip pat domintų

HOW TO SWIM
HOW TO SWIM

aut. Tautvydas Galkauskas

+
AVINAI_nuotr_GZaltauskaite-8907
AVINAI

rež. Justas Tertelis

+
PIRK DRAMBLI
PIRK DRAMBLĮ

rež. Eglė Kižaitė

+
AND WHO WILL REMEMBER ME AFTER ALL_
SO WHO WILL REMEMBER ME IN THE END?

rež. Barbara Lehtna

+
lt_LT